19 september: regiobijeenkomst begroting 2020
20-08-2019

Medio 2020 bereiken we de minimale door de KNZB opgelegde continuïteitsreserve van € 50.000. Voor de begroting van 2020 zullen we daarom nog kritischer moeten kijken waar we ons geld aan uitgeven.

Naast de rol die de Regio heeft als organisator van wedstrijden, kampioenschappen, talenttrainingen / clinics en officialcursussen wordt van ons ook verwacht dat wij regionaal invulling geven aan de strategische doelstellingen van de KNZB, zoals opgetekend in de aangescherpte strategie (zie punt 5a op de ALV 2019). Met dit in het achterhoofd willen we graag met verenigingsbesturen in gesprek over de meest passende inhoudelijk en financiële keuzes voor 2020, en verder.

Op 19 juni was de eerste regiobijeenkomst over dit onderwerp. Het verslag vind je hier.

De tweede regiobijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 september van 19.30-22.00u in het clubhuis van MNC Dordrecht.

Je kunt je bij Joyce Anker via regiobureau@knzbwest.nl aanmelden voor deze bijeenkomst. Vermeld daarbij a.j.b. de naam van de vereniging en je functie in het bestuur.