Nieuwsoverzicht

12-10-2017

In het voorjaar van 2017 is voor de eerste maal een divers samengesteld gezelschap aan vertegenwoordigers uit het Nederlandse waterpolo bijeengekomen om over de toekomst van het Nederlandse waterpolo te praten. Tijdens dit overleg zijn de belangrijkste thema's voor het waterpolo voor de komende jaren benoemd. Daarom organiseert de KNZB op vijf locaties verdeeld over het land een brainstormsessie ‘actieplan waterpolo' 2018-2022. De bijeenkomst in Regio West is gepland op 29 november in Bodegraven.

10-10-2017

Al enkele jaren organiseert de KNZB in het kader van het project “Veilig sport klimaat” samen met Brug8 trajecten ‘Besturen met een Visie’. In onze regio zal dit symposium plaatsvinden op 28 oktober te Leiden.

19-9-2017

Ook voor de schoonspringers is het nieuwe seizoen weer begonnen! De wedstrijdkalender is bijgewerkt en ook de uitnodiging voor de Beginners- en ervaringswedstrijd 1 meter op 8 oktober in Zoetermeer is daar te vinden.

Wij wensen iedereen een goed en sportief seizoen 2017-2018!

19-9-2017

Het nieuwe sportseizoen staat weer voor de deur. We hechten veel waarde aan sportiviteit en respect, ze bepalen voor een groot deel het sportplezier. Daarom starten we een vervolg-campagne Code Blauw die sportief en respectvol gedrag stimuleert. De kick-off van de campagne is tijdens het KNZB congres op 29 september.

12-9-2017

Graag informeert het Regiobestuur u kort over de besproken punten in haar bestuursvergadering. Hieronder vindt u de highlights van de vergadering van 24 augustus j.l.

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van één van onderstaande punten dan kunt u deze mailen naar secretaris@knzbwest.nl.

31-8-2017

Het bestuur van Regio West heeft in zijn vergadering van 24 augustus j.l. besloten om naast een inhoudelijke bijdrage ook een aantal extra financiële bijdragen te leveren aan de uitvoering van het Jaarplan 2017. Één van de besluiten betreft een verhoging vande vergoeding vooralle niveau 2 en 3 opleidingen van 50% naar 75%. Deze verhoging gaat met terugwerkende kracht in op 01-01-2017.

2 pagina's1 2 >