Declareren

Declareren voor vrijwilligers

Als vrijwilliger van Regio West kun je gemaakte onkosten declareren via dit digitale declaratieformulier. Hiervoor is ook een handleiding beschikbaar.

Declareer bij voorkeur eens per maand, maar in ieder geval binnen drie maanden na de betreffende activiteit. Na drie maanden kan een declaratie helaas niet meer in behandeling worden genomen en vervalt het recht op vergoeding.

Voor elk bedrag wat je wilt declareren, dient een betaalbewijs te worden bijgesloten. Zonder betaalbewijs kan Regio West helaas geen vergoeding bieden. Voor het declareren van gereden kilometers geldt een vergoeding van € 0,25 per kilometer, hiervoor is geen betaalbewijs nodig.

Declareren voor verenigingen

Heb je als vereniging uit naam van Regio West kosten gemaakt voor bijvoorbeeld het organiseren van een wedstrijd of kom je als vereniging in aanmerking voor één van onze vergoedingen? Dan verzoeken wij je een factuur op te stellen voor de gemaakte kosten en deze inclusief betaalbewijzen te sturen naar