Verslag 1e regiobijeenkomst
04-07-2019

Naar aanleiding van reacties op de Regioraad, waarbij een aantal verenigingen aangaf concreet te willen meedenken over de begroting van 2020, is er op woensdag 19 juni jl. een eerste Regiobijeenkomst geweest.

Samen met 15 afgevaardigden van verenigingen heeft het Dagelijks Bestuur een plenaire sessie gehouden over inhoudelijke keuzes die de regio zal moeten maken met het oog op 2020 waarbij de regio de maximale continuïteitsreserve van € 50.000 zal bereiken. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.