Opleidingen

Regio West komt haar verenigingen tegemoet met een vergoeding van 75% op alle niveau 2 en 3 opleidingen. Heeft uw vereniging een geslaagde kandidaat dan kunt u als vereniging 75% van de opleidingskosten declareren via het daarvoor bestemde declaratieformulier.

Let op: een declaratie (met betaalbewijs en bewijs van slagen) kan enkel binnen 3 maanden na slagen worden ingediend om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Vanaf september 2018 gelden de volgende maximale vergoedingen voor niveau 2 en 3 opleidingen:

  • Niveau 2 sporttakken en leszwemmen: € 265,50
  • Niveau 3 leszwemmen: € 502,50
  • Niveau 3 sporttakken: € 591,00

De door de KNZB erkende opleidingen worden vanaf september 2018 verzorgd door lokale opleiders. Meer informatie hierover vindt u hier.