Opleidingen

Binnen Regio West worden regelmatig cursussen en opleidingen gegeven. Een compleet overzicht van alle opleidingen is te vinden in de agenda en op de KNZB-website.

Vergoedingen voor opleidingskosten

De regiovergoeding voor de kaderopleidingen is met ingang van 1 januari 2020 komen te vervallen. Door het Nationaal Sportakkoord kun je als vereniging nu nagenoeg de volledige kosten van o.a. de niveau 2 opleidingen op een andere wijze vergoed krijgen. Daarnaast zijn er op gemeentelijk niveau subsidies voor kaderopleidingen beschikbaar, die voor de niveau 3 opleiding gebruikt kunnen worden.

Vergoeding voor opleidingen afgerond voor 31 maart 2020

Regio West kwam haar verenigingen tegemoet met de oude vergoeding van 75% (met een maximum bedrag) op alle niveau 2 en 3 opleidingen voor leden, die in 2019 een opleiding zijn gestart en deze met succes afronden vóór 31 maart 2020.

Twee weken voor deze deadline gingen de zwembaden dicht in verband met de coronacrisis, waardoor een aantal de opleiding net niet kon afronden. Na de zomervakantie kon men gelukkig weer verder en was er voor de gedeeltelijke lockdown medio oktober voldoende tijd om alsnog de opleiding af te ronden.

Verenigingen met kandidaten, die door de coronamaatregelen in maart, pas na de zomervakantie hun opleiding konden afronden, komen nog in aanmerking voor de vergoeding als onderstaande documenten binnen 3 maanden na slagen zijn ingediend bij .

  • factuur van de opleiding
  • bewijs van betaling
  • bewijs van slagen
  • bewijs van de opleider, waaruit blijkt dat het geplande examen in maart uitgesteld moest worden door de coronamaatregelen