Regiobestuur

Voorzitter: Anton Bervoets
Secretaris: Linda Goderie
Penningmeester: Peter van der Loo
Lid t.b.v. zwemmen: Sjoerd Visser
Lid t.b.v. waterpolo: Emil van Leeuwen
Lid t.b.v. schoonspringen: Henri Wint
Lid t.b.v. synchroonzwemmen: Shirley Zwaan

U kunt contact opnemen met het Regiobestuur via het contactformulier of e-mail .

Regioraad 27 maart 2019

Op woensdag 27 maart vond onze jaarlijkse Regioraad plaats in Zoetermeer.

Downloads

Regiobijeenkomsten

Naar aanleiding van reacties op de Regioraad, waarbij een aantal verenigingen aangaf concreet te willen meedenken over de begroting van 2020, is er op woensdag 19 juni jl. een eerste Regiobijeenkomst geweest. Samen met 15 afgevaardigden van verenigingen heeft het Dagelijks Bestuur een plenaire sessie gehouden over inhoudelijke keuzes die de regio zal moeten maken met het oog op 2020 waarbij de regio de maximale continuïteitsreserve van € 50.000 zal bereiken. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

Meerjarenbeleidsplan

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw Meerjarenbeleidsplan. Zodra dit is vastgesteld, wordt dit op deze pagina gepubliceerd.

Huishoudelijk reglement

Regio West beschikt over een Huishoudelijk reglement. Deze is hier in te zien.