Regiobestuur

Voorzitter: Anton Bervoets
Secretaris: Linda Goderie
Penningmeester: Peter van der Loo
Lid t.b.v. zwemmen: Sjoerd Visser
Lid t.b.v. waterpolo: Emil van Leeuwen
Lid t.b.v. schoonspringen: Hans van Leeuwen
Lid t.b.v. synchroonzwemmen: Shirley Zwaan

U kunt contact opnemen met het Regiobestuur via het contactformulier of e-mail .

Regioraad

Door de coronacrisis kon de Regioraad in april 2020 niet doorgaan. Binnen de reglementaire termijn en de mogelijkheden die de Noodwet bood, heeft Regio West het (financiële) jaarverslag 2019 en de begroting 2020 gedeeld met haar leden en een online ledenraadpleging gedaan over deze stukken. Vervolgens vond in de zomer een online stemming plaats over de onderwerpen, die anders op de Regioraad zouden passeren. Op de vraag of de leden de Regioraad in 2020 wilden laten vervallen, antwoordde de overgrote meerderheid positief. De Regioraad 2020 vervalt daarmee.

Downloads

Regiobijeenkomsten

Naar aanleiding van reacties op de Regioraad, waarbij een aantal verenigingen aangaf concreet te willen meedenken over de begroting van 2020, zijn er op 19 juni en 19 september Regiobijeenkomsten geweest. Samen met de aanwezige verenigingen heeft het Dagelijks Bestuur een plenaire sessie gehouden over inhoudelijke keuzes die de regio zal moeten maken met het oog op 2020 waarbij de regio de maximale continuïteitsreserve van € 50.000 zal bereiken. De verslagen van deze bijeenkomsten vindt u hieronder:

 

Meerjarenbeleidsplan

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw Meerjarenbeleidsplan. Zodra dit is vastgesteld, wordt dit op deze pagina gepubliceerd.

Huishoudelijk reglement

Regio West beschikt over een Huishoudelijk reglement. Deze is hier in te zien.

Jaarverslagen

De jaarverslagen van Regio West van vorige jaren zijn hieronder te downloaden: