Regiobestuur

Voorzitter: Anton Bervoets
Secretaris: Linda Goderie
Penningmeester: Peter van der Loo
Lid t.b.v. zwemmen: Sjoerd Visser
Lid t.b.v. waterpolo: Emil van Leeuwen
Lid t.b.v. schoonspringen: Hans van Leeuwen
Lid t.b.v. synchroonzwemmen: Shirley Zwaan

U kunt contact opnemen met het Regiobestuur via het contactformulier of e-mail .

Regioraad

De Regioraad die voor donderdag 2 april werd aangekondigd, is in verband met de richtlijnen van het kabinet en RIVM afgelast. Er wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum bekend gemaakt.

Downloads

De overige vergaderstukken volgen binnenkort.

Regiobijeenkomsten

Naar aanleiding van reacties op de Regioraad, waarbij een aantal verenigingen aangaf concreet te willen meedenken over de begroting van 2020, zijn er op 19 juni en 19 september Regiobijeenkomsten geweest. Samen met de aanwezige verenigingen heeft het Dagelijks Bestuur een plenaire sessie gehouden over inhoudelijke keuzes die de regio zal moeten maken met het oog op 2020 waarbij de regio de maximale continuïteitsreserve van € 50.000 zal bereiken. De verslagen van deze bijeenkomsten vindt u hieronder:

 

Meerjarenbeleidsplan

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw Meerjarenbeleidsplan. Zodra dit is vastgesteld, wordt dit op deze pagina gepubliceerd.

Huishoudelijk reglement

Regio West beschikt over een Huishoudelijk reglement. Deze is hier in te zien.

Jaarverslagen

De jaarverslagen van Regio West van vorige jaren zijn hieronder te downloaden: