RSSC

De samenstelling van de Regio SchoonSpring Commissie (RSSC) is als volgt:

Voorzitter: (vacant)
Secretaris: dhr. K. de Bruijn ()
Kostenbeoordelaar: dhr. H.M.J. Delwel ()
Lid: mw. M. Jehee ()
Lid: dhr. A. Bal ()