Officials

Officials en het officialbeleid

Het beleid van de RSSC met betrekking tot officials is erop gericht zorg te dragen voor voldoende officials door het organiseren van cursussen. Daarnaast wil de RSSC de kwaliteit van het officialbestand te vergroten door het begeleiden en bijscholen van officials.

Schoonspringofficials in de Regio West

In Nederland vormen de officials schoonspringen van de Regio West één van de grootste groepen. Binnen het officialbestand zijn een aantal personen al zeer lang actief en daarom geëerd met benoeming tot official van verdienste schoonspringen van de KNZB. Deze onderscheiding wordt uitgereikt na 10 jaar official. In de periode 2008-2013 heeft de Kring Haaglanden de zilveren en de gouden Han Feis speld voor officials uitgereikt. De zilveren speld voor officials die 25 jaar fungeren en de gouden uit te reiken na 35 jaar. Een aantal officials is met deze spelden geëerd. Ook is een aantal van de oud-officials in de Regio benoemd tot ere-official schoonspringen van de KNZB.

Cursussen voor schoonspringofficials

Cursus beoordelaar/jurysecretaris schoonspringen (6/T)

De RSSC West organiseert gemiddeld eens in de drie jaar een cursus beoordelaar schoonspringen en jurysecretaris (cursus 6T). Personen die interesse hebben voor een dergelijke cursus kunnen via de vereniging worden aangemeld zodat zij worden geïnformeerd zodra een cursus van start gaat. De cursus 6T bestaat uit ca. 7 cursusavonden met een praktijk middag en wordt afgesloten met een theorie en praktijk examen.

Cursus jurysecretaris schoonspringen

Indien een vereniging 4 of 5 kandidaten heeft die bereid zijn jurysecretaris schoonspringen (bevoegdheid T) te worden kan de vereniging een verzoek indienen bij de regio voor deze cursus. De cursus kost één avond en kan bij één van de deelnemers thuis worden gehouden. Van de vereniging wordt verwacht dat zij zorg draagt voor de accommodatie. De cursus T wordt op dezelfde avond afgerond met een praktijksimulatie.

Bevordering naar de bevoegdheid scheidsrechter schoonspringen (5)

De RSSC beschouwt periodiek het gehele beoordelaars bestand aan de hand van de criteria van het schoonspring reglement. Indien een official voldoet aan de criteria (meer dan 3 jaar official en regelmatig tijdens verschillende soorten wedstrijden opgetreden als official) kan deze in aanmerking komen voor toekenning van de bevoegdheid scheidsrechter schoonspringen (5). Het traject voor het krijgen van de bevoegdheid 5 bestaat uit een aantal stappen. Allereerst moet een aantal wedstrijden met goed gevolg worden gefungeerd als speaker. Vervolgens zal praktijk ervaring worden opgedaan tijdens de regio wedstrijden voor beginners met de combinatie speaker en scheidsrechter. Als dit naar wens verloopt zal de eerste beoordeling tijdens een grote nationale wedstrijd in de regio volgen. Daarnaast zal de KNZB worden gevraagd om betrokkene als scheidsrechter op te laten treden tijdens een aantal onderdelen van het NK of een voorronde van het NK om daar te worden beoordeeld. Indien de beoordelingen positief zijn zal de RSSC vervolgens zorg dragen voor de toekenning van de bevoegdheid 5 in overleg met de werkgroep reglementen schoonspringen van de KNZB.

Verenigingen kunnen ook verzoeken een official in beschouwing te nemen door de persoon aan te melden bij de RSSC.