Jurycursussen

Voor het seizoen 2019-2020 staan er weer een aantal jury cursusen gepland. Geef U op. We hebben veel juryleden nodig en het is leuk om te doen!

JURYOFFICIAL ( Bevoegdheid 10 )  Deze cursus zal verplaatst worden, omdat er per 1 januari nieuwe diploma eisen komen

Organisatie : regio

Toelatingseis : in het bezit van het diploma juryofficial 11
Bevoegdheid : beoordelaar (bevoegdheid 10) voor het afnemen van alle aanloopdiploma’s
Cursusduur : (totaal 12 uur)
• 3 bijeenkomsten theorie
• 3 bijeenkomsten praktijk
Cursuskosten : € 0
Cursusmateriaal:
• werkboek
• diplomaeisen balletbeen-, spagaat- en barracudadiploma
• basishoudingen en -bewegingen

Cursusinhoud:
Theorie:
• basishoudingen- en bewegingen behorende bij alle aanloopdiploma’s
• theorie van balletbeen-, spagaat- en barracudadiploma.
Praktijk:
• het beoordelen van de onderdelen van het balletbeen, spagaat en barracudadiploma.

Examen: 1 bijeenkomst theorie en 1 bijeenkomst praktijk
Theorie:
• reglementskennis van het balletbeen-, spagaat- en barracudadiploma
Praktijk:
• het beoordelen van het balletbeen-, spagaat- en barracudadiploma


Datum

Avond    1 29 oktober 2019, Gouda vanaf 19.30
              2 5 november 2019, Gouda vanaf 19.30
              3 12 november 2019, Gouda vanaf 19.30
Praktijk  1 1 of 2 november 2019 Bodegraven, Alphen of Zoetermeer
              2 9 november 2019 Bodegraven, Alphen of Zoetermeer
              3 16 november 2019 Bodegraven, Alphen of Zoetermeer
Examen theorie 30 november Capelle aan den IJssel of den Haag
              praktijk 30 november Capelle aan den IJssel of den Haag

LET OP Plaats kan nog veranderen als er veel cursisten uit een ander gedeelte van de regio komen en alle plaatsen moeten nog besproken worden.

 

JURYOFFICIAL (bevoegdheid 9)

 

Organisatie : regio

Toelatingseis : minimaal 2x als juryofficial 10 hebben gefungeerd, en/of zwemsters met een

    seniordiploma en trainers met een A-licentie kunnen worden toegelaten na het     behalen van een toets. Deze toets bestaat uit reglementskennis van de      aanloopdiploma’s
Bevoegdheid : beoordelaar (bevoegdheid 9) voor het afnemen van alle aanloopdiploma’s en      figuren- en uitvoeringenwedstrijden t/m Age II.
Cursusduur : (totaal 15 uur)
• 4 bijeenkomsten theorie
• 4 bijeenkomsten praktijk
Cursuskosten : € 0
Cursusmateriaal:
• werkboek
• reglement
• wedstrijddiploma’s Age I en II
• hoogte- en cijferschalen

Cursusinhoud:
Theorie:
• reglementskennis
• basishoudingen en -bewegingen
• theorie Age I en II (figuren en uitvoeringen)
Praktijk:
• figuren Age I en II
• uitvoeringen t/m Age II
Examen: 1 bijeenkomst theorie en 2 bijeenkomsten praktijk
Theorie:
• reglementskennis t/m Age II
Praktijk:
• figuren Age I en II
• uitvoeringen Age I en II

Begin 2020 Theoriebijeenkomst techniek 1 14 januari 2020 Gouda
Praktijkbijeenkomst techniek 1 18 januari 2020 Zoetermeer
Theoriebijeenkomst techniek 2 28 januari 2020 Gouda
Praktijkbijeenkomst techniek 2 1 februari 2020 den Haag
Examen techniek en theorie 8 februari 2020 Zoetermeer ( wedstrijd )
Theoriebijeenkomst 3 10 maart 2020 Gouda
Praktijkbijeenkomst 3 14 maart 2020 Alphen aan den Rijn
Theoriebijeenkomst 4 17 maart 2020 Gouda
Praktijkbijeenkomst 4 21 maart 2020 Bodegraven
Examen uitvoeringen 28 maart 2020 ( wedstrijd )
 
 
 
LET OP Plaats kan nog veranderen als er veel cursisten uit een ander gedeelte van de  regio komen en alle plaatsen moeten nog besproken worden.

JURYOFFICIAL (bevoegdheid 11)

Organisatie : regio
Toelatingseis : geen
Bevoegdheid : beoordelaar voor het afnemen van het basishouding- en zeilbootdiploma
Cursusduur : 4 bijeenkomsten (2,5 uur theorie en 2 uur praktijk, totaal 9 uur)
Cursuskosten : € 0
Cursusmateriaal:
• werkboek
• diplomaeisen basis- en zeilbootdiploma
• basishoudingen en -bewegingen

Cursusinhoud:
Theorie:
• kennisnemen hiërarchie en structuur KNZB (zie M-bevoegdheid)
• basishoudingen en –bewegingen behorende bij het basishouding- en zeilbootdiploma

Praktijk:
• het beoordelen van de onderdelen van het basishouding- en zeilbootdiploma

Examen: 1 bijeenkomst theorie en 1 bijeenkomst praktijk
Theorie:
• reglementskennis over het basishoudingdiploma en zeilbootdiploma
Praktijk:
• het beoordelen van het basishoudingdiploma en zeilbootdiploma


Datum
Theorie 1 Dinsdag 18 februari 2020 Groenhovenbad Gouda, begint 19.30 t/m 21.30
2 Dinsdag 17 maart 2020 Groenhovenbad Gouda, begint 19.30 t/m 21.30
Praktijk 1 Zaterdag 22 februari 2020 – locatie nog te bepalen
2 Zaterdag 21 maart 2020 – locatie nog te bepalen
Examen theorie Vrijdag 27 maart – locatie nog te bepalen
praktijk Vrijdag 27 maart – locatie nog te bepalen

     

 

U kunt zichzelf opgeven via dit formulier:

Jury leeg.xls