Verslag 2e Regiobijeenkomst (financiële) keuzes 2020
07-10-2019

Naar aanleiding van reacties op de Regioraad, waarbij een aantal verenigingen aangaf concreet te willen meedenken over de begroting van 2020, was op donderdag 19 september jl. de tweede regiobijeenkomst.

Samen met bestuursleden van een aantal verenigingen heeft het Dagelijks Bestuur gesproken over inhoudelijke keuzes die de regio zal moeten maken met het oog op 2020 waarbij de regio de minimale continuïteitsreserve van € 50.000 zal bereiken. Het verslag van deze bijeenkomst vind je hier.

Met de feedback uit beide regiobijeenkomsten gaat het Dagelijks Bestuur aan de slag met de begroting voor 2020.