Inwoners Noord-Brabant uitgesloten van KNZB-activiteiten in heel Nederland
11-03-2020

Naar aanleiding van de maatregelen van de Brabantse veiligheidsregio's en het advies van NOC*NSF heeft de KNZB besloten al haar wedstrijden en activiteiten in Noord-Brabant niet door te laten gaan tot en met dinsdag 17 maart.

Deze maatregel heeft ook impact op activiteiten in Regio West. Sporters, officials en fans, afkomstig uit Noord-Brabant, mogen niet deelnemen aan cq aanwezig zijn bij KNZB-activiteiten in heel Nederland. Wij vragen alle verenigingen hier scherp op toe te zien.

Hoe om te gaan met KNZB-activiteiten in relatie tot het coronavirus wordt centraal bepaald door het Bondsbureau. Wij adviseren iedereen de website en socials van de KNZB goed in de gaten te houden.