WOC Regio West

WOC final four bal

In onze Regio hebben we de beschikking over één Waterpolo Opleiding Centrum (Stichting WOC Regio West, verder te noemen WOC Regio West) met twee trainingslocaties te weten Den Haag en Dordrecht.

WOC structuur in Regio West

In de KNZB Regio West, die in het recente verleden bestond uit de Kringen Haaglanden, ZRO en Gouwe Rijnstreek, wordt een nieuwe structuur voor de WOC’s opgezet, één WOC met meerdere trainingslocaties. De aansturing vindt plaatsen vanuit een gemeenschappelijk bestuur, waarin vanuit de KNZB Regio West een vertegenwoordiging plaats heeft genomen.

In WOC Regio West, zoals de overkoepelende organisatie heet, zal sprake zijn van een eenduidige structuur waarbij er een organisatorische samenwerking zal zijn. De “basislaag” van de trainingslocaties  zal worden gevormd door de Regionale WaterPoloSchool  (RWPS). Deelname aan de WaterPoloSchool heeft enerzijds het doel kinderen van verenigingen in Regio West in staat te stellen extra trainingen te volgen en (o.a. middels scholing en kennisoverdracht) die verenigingen verder te helpen in hun sporttechnische ontwikkeling. Anderzijds biedt de WaterPoloSchool de mogelijkheid talenten te identificeren, die wellicht de mogelijkheid en ambitie hebben hogerop te kunnen komen in de waterpolosport.

Voor de kinderen die als talent worden geïdentificeerd is binnen WOC Regio West is de tweede laag, het Regionaal Talent Centrum (RTC) van toepassing. In het RTC krijgen kinderen met talent een meer intensief begeleidingstraject aangeboden. Uiteraard is in dit geval van selectie sprake en zal het RTC monitoren of de ontwikkeling van de sporter inderdaad bevestigt dat het om een talentvolle sporter gaat. De verenigingen in de Eredivisie moeten met deze RTC’s nauw samenwerken, zoals dat ook in de licentievoorwaarden voor de Eredivisie als voorwaarde is vastgelegd.

Het bestuur van KNZB Regio West heeft aangegeven dat de WaterPoloSchool RWPS, voor alle kinderen uit de omgeving van het WOC Regio West toegankelijk is, financieel en bestuurlijk te willen ondersteunen. Op deze manier wordt de waterpolosport breed gestimuleerd en kan ieder kind en iedere vereniging daarvan profiteren.

Voor de kinderen en de ouders van de kinderen staat het vrij om te kiezen bij welke locatie in WOC Regio West zij de trainingen gaan volgen. De RWPS trainingen worden aangeboden in Den Haag en Dordrecht. Het RTC programma wordt aangeboden op de locaties Den Haag, Dordrecht en Leiden. In Leiden en Den Haag worden de RTC programma’s aangeboden in samenwerking met een Topsport Talent school. In Den Haag is dit het Segbroek College. In Leiden is dit het Leonardo College.

Op alle trainingslocaties zal één en dezelfde sporttechnische aanpak en organisatie tot stand gaan komen en talentvolle sporters dus op dezelfde manier opgeleid zullen worden, ongeacht op welke  locatie zal worden getraind.

Programma

WOC Regio West organiseert een programma met het doel de sporters van alle verenigingen in de Regio op een hoger niveau van het waterpolo in het algemeen te brengen. Dit geldt voor alle enthousiaste, getalenteerde sporters van alle verenigingen uit de Regio, waarbij de sporters naast de trainingen bij de clubs extra opleiding en talentontwikkeling krijgen.

Het programma wat uitgaat van trainingen per leeftijdsgroep (E, D en C) volgens een gestructureerd schema (zie websites) wat onder de noemer RegioWaterPoloSchool valt, is gericht op de breedtesport en de basis voor de Opleiding tot Topsporter.

Er worden testdagen in Zeist georganiseerd na een selectie binnen onze Regio bij de RWPS, RTC en de WFN clubs. Voor de E-jeugd is er ook een compleet trainingsschema met daarbij een aantal clinics op de twee locaties van WOC Regio West.

De Opleiding tot Topsporter, waarbij afspraken gemaakt moeten worden met (TopsportTalentSchool/LOOT ( zoals het Segbroek College in Den Haag en het Leonardo college in Leiden) scholen, is een traject met dagelijkse trainingen om verdere ontwikkelingen in het waterpolo te stimuleren. Informatie hierover staat op de website van WOC Regio West (www.waterpolo-opleidingscentrum.com).

De opleidingen zijn gebaseerd op het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo (MOW) van de KNZB en vinden plaats in Den Haag, Dordrecht en Leiden.

De trainingen van de RegioWaterPoloSchool worden georganiseerd op woensdag, vrijdag en zondag en zullen volgens een te volgen schema plaatsvinden. Er is dus op alle locaties een programma met trainingen met dezelfde opzet. De trainingen worden verzorgd door gekwalificeerde trainers. Het competitie element zal bestaan uit een aantal regiotoernooien t.b.v. verdere selectie.

Inschrijven

Voor een goede planning is het van belang dat de sporters zich (bij voorkeur) opgeven via de jeugd coördinator/polosecretaris van hun vereniging. Dat kan bij de contactpersoon van de KNZB Regio West () en bij de WOC Regio West (). Het inschrijfformulier is hieronder te downloaden.

De sporters worden lid van de WaterPoloSchool voor de periode van een jaar (1 september tot 1 juli). De trainingen op de locaties zijn opgebouwd uit een deel droogtraining en een deel watertraining.

Start trainingen

Trainingen starten 23 september 2018.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage per seizoen is € 197,50 voor alle sporters.

Contact

De contactgegevens betreffende de RegioWaterPoloSchool-trainingen zijn hieronder vermeld:

Downloads