WOC Regio West

WOC final four bal

In onze Regio hebben we de beschikking over één Waterpolo OpleidingsCentrum (Stichting WOC Regio West, verder te noemen WOC Regio West) met twee trainingslocaties, te weten het Hofbad in Den Haag en de Sportboulevard in Dordrecht.

WOC structuur in Regio West

In de KNZB Regio West, die in het verleden bestond uit de Kringen Haaglanden, ZRO en Gouwe Rijnstreek, is een structuur voor de RWPS opgezet, één WOC Regio West met meerdere trainingslocaties. De aansturing vindt plaats vanuit een gemeenschappelijk bestuur en management, waarin vanuit de KNZB Regio West een vertegenwoordiging plaats heeft genomen.

RWPS

In WOC Regio West, zoals de overkoepelende organisatie heet, zal sprake zijn van een eenduidige structuur waarbij er een organisatorische en sporttechnische samenwerking is. De “basislaag” van de trainingslocaties zal worden gevormd door de Regionale WaterPoloSchool  (RWPS). Deelname aan de RWPS heeft enerzijds het doel kinderen van verenigingen in Regio West in staat te stellen extra trainingen te volgen en (o.a. middels scholing en kennisoverdracht) die verenigingen verder te helpen in hun sporttechnische ontwikkeling. Anderzijds biedt de RWPS de mogelijkheid talenten te identificeren, die wellicht de mogelijkheid en ambitie hebben hogerop te kunnen komen in de waterpolosport. Zie verder in dit bericht over ontwikkeling van de sporters bij het RTC.

Het bestuur van KNZB Regio West heeft aangegeven dat de RWPS, voor alle kinderen uit de omgeving van het Regio West toegankelijk is, financieel en bestuurlijk te willen ondersteunen. Op deze manier wordt de waterpolosport breed gestimuleerd en kan ieder kind en iedere vereniging daarvan profiteren.
Voor de kinderen en de ouders van de kinderen staat het vrij om te kiezen bij welke locatie in Regio West zij de trainingen gaan volgen.

Op alle trainingslocaties zal dezelfde sporttechnische aanpak en organisatie tot stand gaan komen en talentvolle sporters dus op dezelfde manier opgeleid zullen worden, ongeacht op welke locatie zal worden getraind.

Programma

De RWPS organiseert een programma met het doel de sporters van alle verenigingen in de Regio op een hoger niveau van het waterpolo in het algemeen te brengen. Dit geldt voor alle enthousiaste sporters van alle verenigingen uit de Regio, waarbij de sporters naast de trainingen bij de clubs extra opleiding en talentontwikkeling krijgen.

De trainingen van de RWPS worden georganiseerd op woensdag, vrijdag en zondag en zullen volgens een te volgen schema plaatsvinden. Er is dus op alle locaties een programma met trainingen met dezelfde opzet. De trainingen worden verzorgd door gekwalificeerde trainers.

RTC

Voor de kinderen die als talent worden geïdentificeerd is binnen KNZB Regio West is de tweede laag, het Regionaal TrainingsCentrum (RTC) van toepassing. In het RTC krijgen kinderen met talent een meer intensief begeleidingstraject aangeboden. Uiteraard is in dit geval van selectie sprake en zal het RTC monitoren of de ontwikkeling van de sporter inderdaad bevestigt dat het om een talentvolle sporter gaat. De verenigingen in de Eredivisie moeten met deze RTC’s nauw samenwerken, zoals dat ook in de licentievoorwaarden voor de Eredivisie als voorwaarde is vastgelegd. De RTC’s zijn gevestigd in Dordrecht, Den Haag en Leiden.

In Leiden en Den Haag worden de RTC-programma’s aangeboden in samenwerking met een Topsport Talent school. In Den Haag is dit het Segbroek College. In Leiden is dit het Leonardo College.

De Opleiding tot Topsporter, waarbij afspraken gemaakt moeten worden met (TopsportTalentSchool/LOOT (zoals het Segbroek College in Den Haag en het Leonardo college in Leiden) scholen, is een traject met dagelijkse trainingen om verdere ontwikkelingen in het waterpolo te stimuleren. Informatie hierover staat op de website van RWPS Regio West, www.rwps-regiowest.nl.

Inschrijven

Voor een goede planning is het van belang dat de sporters zich (bij voorkeur) opgeven via de jeugd-coördinator/polosecretaris van hun vereniging. Dat kan bij de contactpersoon van de KNZB Regio West () en bij de RWPS Regio West (). Het inschrijfformulier is hieronder te downloaden.

De sporters worden lid van de RWPS voor de periode van een jaar (1 september tot 1 juli). De trainingen op de locaties zijn opgebouwd uit een deel droogtraining en een deel watertraining.

Start trainingen

Trainingen starten 27 september 2020.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage per seizoen is € 197,50 voor alle sporters.

Contact

De contactgegevens betreffende de RWPS-trainingen zijn hieronder vermeld:

Downloads