Nieuwsoverzicht

27-8-2018

Het Handboek Waterpolocompetitie 2018-2019 is verschenen, en is te downloaden via de pagina Downloads.

In deze uitgave weer veel informatie over de competitie. De hoofdstukken m.b.t. ons scheidsrechterskorps, de waterpoloschool en het Mini-Polo, zijn als aparte onderdelen op de website gezet. Het handboek gaat alleen over de waterpolocompetitie.

Bij vragen naar aanleiding van het Handboek kunt u contact opnemen met de RWPC.

13-6-2018

Graag informeert het Regiobestuur u kort over de besproken punten in haar bestuursvergadering. Hieronder vindt u de highlights van de vergadering van 17 mei jl. Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van één van onderstaande punten dan kunt u deze mailen naar: secretaris@knzbwest.nl

31-5-2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Ook zwemverenigingen moeten aan deze wetgeving voldoen. Om tijdig aan de nieuwe regelgeving te voldoen, moet elke vereniging stappen ondernemen.

14-5-2018

Tijdens zijn vakantie in Hongarije is Leo van de Graaf op 1 mei j.l. overleden. Hij was 43 jaar lang actief als scheidsrechter binnen het waterpolo.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij dit verlies.

13-5-2018

Sinds het begin van dit kalenderjaar mag ik het team Waterpolo op het bondsbureau versterken. Een uitdaging waar ik steeds beter de weg in kan vinden. Wat opvalt is de enorme passie waarmee de verschillende betrokken vrijwilligers in het land zich inzetten voor het goed verlopen van de competities.

2 pagina's1 2 >