Portal & Declaraties

Aanstelling als regioscheidsrechter

In de portal van de KNZB kunt u uw beschikbaarheid doorgeven, uw rooster inzien en een rapportage wangedrag indienen.

Declaratie reis- en overige kosten regioscheidsrechters

Per 1-1-2015 worden de reiskosten van Regioscheidsrechters automatisch uitbetaald. Hiervoor dient u dus geen declaratieformulier meer in te vullen.

Overige kosten, zoals parkeerkosten, dient u nog wel zelf te declareren. Hiervoor kunt u gebruik maken van het online declaratieformulier.