Highlights bestuursvergadering Regio West 5 juli en 6 september
06-10-2018

Graag informeert het Regiobestuur u kort over de besproken punten in haar bestuursvergadering. Hieronder vindt u de highlights van de vergaderingen van 5 juli en 6 september jl.

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van één van onderstaande punten dan kunt u deze mailen naar: secretaris@knzbwest.nl

 • Vanaf september 2018 worden de opleidingen verzorgd door lokale aanbieders. Omdat zij hun eigen prijs mogen bepalen, wordt een maximale vergoeding voor niveau 2- en 3-opleidingen vastgesteld. Gekozen wordt voor de opleidingstarieven zoals deze nu door de KNZB worden gehanteerd:
  - Niveau 2 sporttakken en leszwemmen: € 354,- (75% vergoeding van € 265,50)
  - Niveau 3 leszwemmen: € 670,- (75% vergoeding van € 502,50)
  - Niveau 3 sporttakken: € 788,- (75% vergoeding van € 591,-)
 • Er wordt een adviesvoorstel voor het indienen van nota’s voor BHV-cursussen opgesteld voor de Bond.
 • Er is een werkgroep ‘ledenverloop’ opgericht onder leiding van Paul van der Ploeg. Opgemerkt wordt dat er verenigingen zijn die niet alle vrijwilligers in het systeem verwerken vanwege de hoge afdracht aan de KNZB. Dit heeft tot gevolg dat deze mensen geen lid zijn van de KNZB.
 • Het jaarplan en communicatieplan worden verder getuned.
 • Ook de vrijwilligers moeten zich bewust worden van de regels omtrent de nieuwe AVG wet. De KNZB zal haar vrijwilligers in de loop van dit seizoen hierover uitgebreid informeren.
 • Op 2 november staat een vrijwilligersbijeenkomst gepland. Het onderwerp van deze bijeenkomst is “de veranderde consument”. Binnenkort zullen alle commissie- en taakgroepleden van de regio hiervoor worden uitgenodigd.
 • De Regioraad voor 2019 staat gepland op donderdag 28 maart.
 • De laatste punten worden gezet op het communicatieplan en jaarplan 2018. Tevens zal gekeken worden naar eventuele aanpassingen voor het jaarplan van 2019.