Wijziging Dagelijks Bestuur
08-05-2019

Per direct wijzigt de samenstelling van het Dagelijks Bestuur. De functie Communicatie & PR vervalt. Linda Goderie, die deze functie vervulde, is nu onze Secretaris.

Een jaar na het toevoegen van een Bestuurslid Communicatie aan het Dagelijks Bestuur kunnen we concluderen dat de bulk van het werk zat in het analyseren van de resultaten van het communicatieonderzoek, het opstellen van een verbeterplan en het uitvoeren of ondersteunen bij verbeteracties. Dit is grotendeels afgerond en is, o.a. in het jaarverslag, gerapporteerd. Een aantal acties heeft doorlopend onze aandacht en krijgt een plek in het nieuwe jaarplan.

Omdat de regiobrede communicatie in de praktijk beperkt bleek, heeft Linda ook andere taken op zich genomen. Taken die ook prima passen bij de rol van Secretaris. In goed overleg hebben we daarom besloten dat Linda de functie van Secretaris overneemt en de sectoroverstijgende, regiobrede communicatie hierin integreert. De uitvoering van sectorspecifieke communicatie, zoals PR of verslaglegging over regiokampioenschappen of -competities, blijft de verantwoordelijkheid van de betreffende commissies.

Vanuit haar ervaring als Lesgever Zwem-ABC heeft Linda veel kennis over elementair zwemmen, een zwemsector die in het aangescherpte strategisch plan van de KNZB meer aandacht krijgt. Zij wordt daarom ook portefeuillehouder van elementair zwemmen.

Met deze wijziging gaat het Dagelijks Bestuur weer terug naar 3 leden: Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.