Maatregelen zwemwedstrijden Regio West i.v.m. Covid-19 virus
23-09-2020

De Regio Wedstrijdzwemcommissie heeft een aantal belangrijke beslissingen genomen over zwemwedstijden die door de regio georganiseerd worden. De beslissingen vloeien voort uit de extra Corona-maatregelen die in Nederland en binnen de veiligheidsregio's van kracht zijn.

Sinds zondagavond 20 september 18.00 uur zijn in zes veiligheidsregio’s in Nederland extra maatregelen van kracht, die ook de sport kunnen raken. De maatregelen zijn van toepassing op drie veiligheidsregio’s waar het merendeel van de verenigingen uit Regio West mee te maken heeft, namelijk Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, en Hollands Midden.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor u als zwemvereniging. Op de website van de KNZB (klik hier) kunt u meer lezen over de maatregelen.

Een belangrijke wijziging is o.a. dat er nu een meldingsplicht is voor bijeenkomsten van 50 personen of meer voor wedstrijden binnen die 3 veiligheidsregio's (in principe alle zwemwedstrijden). Op de website van de veiligheidsregio waar u onder valt, is een online meldingsformulier beschikbaar dat u kunt gebruiken om uw bijeenkomst te melden.

Voor specifieke maatregelen & richtlijnen voor het wedstrijdzwemmen op de KNZB website klikt u hier.

Ook goed om te weten dat wanneer u een wedstrijd organiseert, u verplicht bent om het Corona-protocol voor de wedstrijd te uploaden op de website van de KNZB. Klik hier voor het uploaden van het protocol van uw vereniging.

Regio West
Ook voor de zwemwedstrijden die Regio West organiseert zijn er consequenties. We hebben de volgende besluiten genomen t.a.v. de wedstrijden t/m december 2020:

• Alle Regiowedstrijden worden zonder publiek gezwommen;
• De masterswedstrijd van 11 oktober is geannuleerd; met het oog op de doelgroep willen wij alle risico’s vermijden. Over de Regio Masterswedstrijd die gepland is in december, wordt in november een besluit genomen;
• De Regiocompetitie komt te vervallen. 
• De Niveauwedstrijden worden onder voorbehoud in aangepaste vorm gezwommen. De aangepaste bepalingen met toelichting vindt u op onze website (Klik hier).
• De organisatie van de Regiokampioenschappen is nog onder voorbehoud. In samenspraak met de KZNB wordt medio oktober besloten of deze wel/niet door zullen gaan. Indien deze doorgang vinden, zal er gewerkt worden met een andere indeling dan u gewend bent: in de ochtend zwemmen de jeugd & senioren en in de middag de junioren. Andere aanpassingen t.o.v. voorgaande jaren zullen mogelijk volgen om te zorgen dat iedereen zich aan de regels kan houden.

Goed om te weten: alle andere wedstrijden die binnen onze regio gezwommen worden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de verenigingen. Als regio kunnen wij daar uiteraard geen beslissingen over nemen maar we gaan er van uit dat u zorgvuldige afwegingen maakt over de wijze waarop de wedstrijden georganiseerd kunnen worden.

We begrijpen dat de maatregelen die wij nemen t.a.v. regiowedstrijden de nodige impact hebben maar wij kiezen bewust voor een veilige omgeving om mogelijke verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen.

We hopen op uw begrip.