Sancties

Deelname aan regiowedstrijden brengt voor alle verenigingen verplichtingen met zich mee. Een van die verplichtingen is dat verenigingen medewerkers leveren voor een aantal wedstrijden per seizoen. 

Helaas gebeurt het regelmatig dat verenigingen te weinig of zelfs geen medewerkers leveren bij Regiowedstrijden. Ook reageren zij niet op mails van collega-verenigingen en/of Regio over het leveren van medewerkers. Dit levert vervelende situaties en veel irritatie op. Door de inzet van welwillende vrijwilligers van andere verenigingen is tot dusver voorkomen dat een wedstrijd niet door kan gaan.

De Regio Wedstrijd Zwemcommissie (RWZC) heeft geconstateerd dat een paar verenigingen uit onze regio stelselmatig niet voldoen aan de hierboven beschreven verplichting. Daarom is besloten om  de volgende maatregel in het leven te roepen:

Verenigingen die bij herhaling in gebreke blijven met het leveren van voldoende medewerkers, helemaal geen medewerkers leveren, en/of niet reageren op berichten hierover, kunnen uitgesloten worden van deelname aan een wedstrijd.

Hierbij wordt in principe het volgende in acht genomen:

• Bij de eerste keer dat de vereniging in gebreke is gebleven wordt een waarschuwingsmail gestuurd.
• Afhankelijk van de historie van de betreffende vereniging t.a.v. medewerkers & Regiowedstrijden, zal een laatste waarschuwing worden gegeven of zullen alle zwemmers van die vereniging  uit het programma worden gehaald.

De signalering en het besluit voor toepassing van de sanctie wordt genomen door de Regio Wedstrijd Zwemcommissie (RWZC). Zij zullen ook besluiten voor welke regiowedstrijd de sanctie van toepassing zal zijn.

Uiteraard hopen we dat het niet nodig is om zwemmers uit te sluiten van wedstrijden. We rekenen op uw medewerking!