Indeling

In de onderstaande kalender vindt u de namen van verenigingen die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de medewerkers bij wedstrijden. Wij gaan er van uit dat de vereniging in de kolom "medewerkers - leiding" contact zoekt met de andere verenigingen om de invulling van de taken op de juiste manier te verdelen. Mocht u niet over de contactgegevens van deze collega-verenigingen beschikken, stuurt u dan een mail naar 

Neemt uw vereniging niet deel aan de betreffende wedstrijd, dan bent u verantwoordelijk voor het zoeken van een vervangende vereniging! 

Uiterlijk dinsdag voorafgaand aan de wedstrijd dient u door te gevenaan Regio West welke medewerkers aanwezig zullen zijn. Gebruik hiervoor het e-mailadres dat hoort bij de betreffende wedstrijden.