Taken

Alle medewerkers dienen een half uur voor aanvang van het inzwemmen aanwezig te zijn om in het bad op te bouwen en om met de coördinerende vereniging de aard van de werkzaamheden door te nemen. Voor wedstrijden waarbij met ETW gewerkt wordt dient men 1 uur voorafgaand aan het inzwemmen aanwezig te zijn. Alle medewerkers zijn verplicht om mee op te ruimen, dus opruimen van het bad, opruimen kleedkamers, banken opstapelen, en losse rommel opruimen.

verdeling taken medewerkers.xlsx

Taak 1: De coördinator
Deze is contactpersoon, verdeelt de werkzaamheden, zorgt voor controle op uitvoering van de diverse taken en het ophangen van de uitslagen. Wij gaan er van uit dat de vereniging die als coördinator is aangewezen, contact zoekt met de andere verenigingen om de invulling van de taken op de juiste manier te verdelen. Mocht u niet over de contactgegevens van deze collega-verenigingen beschikken, stuurt u dan een mail naar

Taak 2: opbouwen & opruimen
het klaarmaken en opruimen van het bad. Het opbouwen en opruimen is een gezamenlijke taak van alle aanwezige medewerkers. Zorg dat daar voldoende (sterke) mensen voor zijn.
Wij verzoeken om uw medewerkers vooraf te informeren over de werkzaamheden die zij gaan vervullen en hen erop te wijzen dat deze werkzaamheden inclusief het opruimen zijn.

Taak 3: Medailles
Van de organisatie ontvangt u een gesorteerde voorraad medailles die allen voorzien zijn van stickers / gravering met daarop: het programmanummer – datum – soort wedstrijd. Tijdens de wedstrijd ontvangt u per programmanummer een overzicht van de zwemmers die goud, zilver of brons hebben gewonnen. Medailles worden uitsluitend uitgereikt aan de prijswinaars, niet aan ploegleiders. Bij Regiokampioenschappen worden de medailles uitgereikt door een vertegenwoordiger van Regio West.

Taak 4: Speaker
Het oplezen van de zwemmers per betreffende serie. Tevens wordt de speaker geacht uitslagen op te lezen en boodschappen van de scheidsrechter gedurende de wedstrijd om te roepen. De speaker roept om welke personen een medaille hebben gewonnen met het verzoek zich te melden bij de medailletafel waar de juiste medaille uitgereikt wordt. Bij Regiokampioenschappen regelt Regio West een speaker.

Taak 5: voorstart
Van de organisatie krijgt u startkaarten die u voorafgaand aan iedere serie aan de zwemmers moet overhandigen. Let er goed op dat de zwemmers na ontvangst van een startkaart de tijd krijgen om rustig naar de startzijde te lopen en dat er niet te veel zwemmers bij de startzijde staan te wachten op hun beurt. Ook bij wedstrijden met ETW is er een voorstart, er zijn dan echter geen startkaarten. U zorgt er dan voor dat de zwemmers op het juiste moment bij het startblok zijn. 

Taak 6: kaarten juryplatform (2 personen)
Na iedere serie de ingevulde startkaarten en kamprechterskaarten ophalen. Staan er voorstellen voor diskwalificatie op, dan moeten deze ter ondertekening naar de scheidsrechter en vervolgens naar de jurytafel. Zonder voorstellen voor diskwalificatie kunnen deze direct naar de jurytafel gebracht worden. Wordt er gewerkt met ETW, dan zijn er geen personen nodig voor deze taak.

Taak 7: consumpties (2 personen)
Tijdens de wedstrijd twee keer drinken plus een hapje brengen bij de officials en bij de medewerkers. Ploegleiders zorgen bij regiowedstrijden voor hun eigen drankjes . Tijdstip van rondbrengen consumpties is in overleg met de organisatie. Hapjes, frisdrank & bekertjes dient u zelf mee te brengen. In een aantal baden worden dit (deels) geregeld via de horeca van het bad zodat u niets hoeft mee te brengen. Dit zijn:

Hofbad - Den Haag
Sportboulevard - Dordrecht (koffie/thee/fris via clubhuis; hapjes zelf regelen)
De Geul - Papendrecht
Blokweer - Alblasserdam
De Tobbe - Gouda

Taak 8: bij elektronische tijdwaarneming de emmers met water vullen
Spreekt voor zich.