Officials

De RZO is georganiseerd in een viertal taakgroepen met ieder een eigen werkgebied (Opleidingen, Beoordelen en Begeleiden, Opstellingen, Official Administratie). Zij vormen de uitvoeringsorganen van de RZO. De aansturing vindt plaats vanuit het coördinerend forum dat gevormd wordt door de voorzitter en de secretaris en de coördinatoren van de taakgroepen. Naast regelmatig plenair overleg, hebben de taakgroepen zelf voortdurend contact om werkwijzen en procedures op elkaar af te stemmen.

De RZO rekent de volgende taken tot haar verantwoording:

  1. Verzorgen van opleidingen en cursussen voor (aankomend) zwemofficials;
  2. Namens het Regiobestuur aanstellen, bevorderen en ontheffen van zwemofficials;
  3. Waarborgen van de carrièregang voor zwemofficials;
  4. Beheren van de bevoegdheden van zwemofficials en registratie van de inzet van zwemofficials bij zwemwedstrijden;
  5. Verzorgen van de juryopstelling bij Regiozwemwedstrijden;
  6. Deelnemen aan vergaderingen van de Regio Wedstrijdzwemcommissie (RWZC) en vertegenwoordiging naar (organen van) de KNZB;
  7. Onderhouden van contacten met de officialcoördinatoren van de verenigingen en representatie naar de zwemofficials.