Reglementen

Op de KNZB website vindt u alle informatie over de reglementen voor het wedstrijdzwemmen. Klik hier.
Wijzigingen in het sportreglement kunnen drie keer per jaar plaatsvinden:

  • 1 januari
  • 1 mei
  • 1 september

Soms kunnen er ook tussendoor wijzigingen plaatsvinden (bijvoorbeeld n.a.v. wijzigingen die de FINA heeft doorgevoerd).

Ook de meest actuele Diskwalificatiecode lijst is op deze KNZB-pagina te vinden.

Vanaf 1-3-2016 zijn er nieuwe dispensatiecodes voor gehandicapten van kracht.

Officialkleding

Zwemofficials worden geacht te fungeren in witte kleding en schoeisel en over een goed werkende stopwatch te beschikken.

Shirt, broek, slippers, klok en klembord

Deze artikelen kunt u in één keer bestellen bij SportEmotion.

Voor onderstaande winkels moet u over bestelaccounts beschikken. Soms hebben verenigingen een functionaris die over zo'n account beschikt.

Shirt
Het witte shirt voor zwemofficials kunt u bestellen via de webshop van de KNZB.

Broek
De witte broek voor zwemofficials kunt u bestellen via de website mijnzwemwinkel.nl. Kijk onder de rubriek Zwemmen bij KNZB artikelen.

Official Legitimatie

Hieronder kunt u een nieuwe legitimatie aanvragen.

Denkt u er aan om bij uw pasfoto een aan uzelf geadresseerde, voldoende gefrankeerde envelop bij te sluiten.

Naam *

Graag voorletters en naam invullen

vereniging *

Vult u hier de naam in van de vereniging waar u lid van bent. Bij een startgemeenschap geeft u hier de basisereniging waar u lid van bent.  (dus niet de naam van de startgemeenschap)

email *

Op dit email adres ontvangt u de gegevens voor het insturen van uw pasfoto..

Er is nog geen slideshow geconfigureerd