Reglementen

Op de KNZB website vindt u alle informatie over de reglementen voor het wedstrijdzwemmen. Klik hier.
Wijzigingen in het sportreglement kunnen drie keer per jaar plaatsvinden:

  • 1 januari
  • 1 mei
  • 1 september

Soms kunnen er ook tussendoor wijzigingen plaatsvinden (bijvoorbeeld n.a.v. wijzigingen die de FINA heeft doorgevoerd).

Ook de meest actuele Diskwalificatiecode lijst is op deze KNZB-pagina te vinden.

Vanaf 1-3-2016 zijn er nieuwe dispensatiecodes voor gehandicapten van kracht.

Officialkleding

Zwemofficials worden geacht te fungeren in witte kleding en schoeisel en over een goed werkende stopwatch te beschikken.

Shirt, broek, slippers, klok en klembord

Deze artikelen kunt u in één keer bestellen bij SportEmotion.

Voor onderstaande winkels moet u over bestelaccounts beschikken. Soms hebben verenigingen een functionaris die over zo'n account beschikt.

Shirt
Het witte shirt voor zwemofficials kunt u bestellen via de webshop van de KNZB.

Broek
De witte broek voor zwemofficials kunt u bestellen via de website mijnzwemwinkel.nl. Kijk onder de rubriek Zwemmen bij KNZB artikelen.

Official Legitimatie

Er is inmiddels een digitale versie van de official legitimatie, die beschikbaar is via een smartphone (Android of Iphone). Dat werkt als volgt: download de KNZB waterpolo App. Registreer middels het email adres waarbij u bij de KNZB bekend bent. Op dat email adres ontvangt u een activatielink. Na activatie op de 3 streepje links bovenin klikken en naar "Bond" scrollen. Daaronder vind u de digitale pas met uw bevoegdheden. Bij eerste aanmelding kunt u zelf een foto uploaden. Mocht u de foto naderhand willen wijzigen, dan kan dat via uw vereniging. Onjuiste gegevens kunt u laten aanpassen bij uw vereniging, behalve uw bevoegdheden. Aanpassingen daarin kunt u doorgeven via het

Mocht u toch een papieren legitimatie willen, stuurt u dan een pasfoto en een aan uzelf geadresseerde, voldoende gefrankeerde envelop naar het adres dat u wordt getoond na invulling van onderstaande gegevens.

Naam *

Graag voorletters en naam invullen

vereniging *

Vult u hier de naam in van de vereniging waar u lid van bent. Bij een startgemeenschap geeft u hier de basisereniging waar u lid van bent.  (dus niet de naam van de startgemeenschap)

email *

Op dit email adres ontvangt u de gegevens voor het insturen van uw pasfoto..

Er is nog geen slideshow geconfigureerd