Officialbeheer

Administratie officialgegevens

De Regiowerkgroep Zwemofficials (RZO) onderhoudt een personen database met daarin alle voor een goed officialbeheer relevante persoonsgegevens. De informatie in deze database stelt de RZO ook in staat om de carriere van zwemofficals te beheren.
Naast deze database draagt de RZO ook zorg voor het onderhouden van de officialbevoegdheden (bevoegdheid, datum mutatie) in de KNZB-database Sportlink. De Regio is niet geautoriseerd mutaties aan te brengen in alle andere de persoonsgegevens in deze database. Voor deze wijzigingen is de vereniging van de official verantwoordelijk.

Melding wijziging persoonsgegevens officials
Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens geeft u door aan de eigen vereniging en ook aan de Regio (een wijziging gemeld bij de vereniging komt niet automatisch terecht bij de Regio). Een official kan de wijziging doorgeven aan de secretaris via het centrale e-mail adres.
voor het opstellen van de e-mail.

Verandering van vereniging

Voor een official die van vereniging verandert, moet de volgende procedure worden gevolgd:

 1. de oude vereniging meldt de official als verenigingslid af in Sportlink;
 2. de nieuwe vereniging meldt de official als verenigingslid aan in Sportlink onder de reeds bestaande KNZB-code voor deze official;
 3. de nieuwe vereniging stuurt een naar de RZO met de melding van de overgang van de official onder vermelding van de KNZB-code van de official;
 4. De RZO administreert deze wijziging in de Regiodatabase.

Betekent de verandering van vereniging tevens een verandering van Regio, dan geldt de volgende procedure.

Van de Regio West naar een nieuwe Regio:

 1. idem als boven;
 2. idem als boven
 3. de oude Regio West vereniging stuurt een naar de RZO met de melding van de overgang van de official onder vermelding van de naam van de nieuwe Regio, de datum van verandering en de KNZB-code van de official;

OF

Van een andere Regio naar Regio West

 1. idem als boven;
 2. idem als boven
 3. de nieuwe Regio West vereniging stuurt een naar de RZO met de melding van de overgang van de official onder vermelding van de naam van de oude Regio, de datum van verandering en de KNZB-code van de official;
  ‚Äč

De RZO beeindigt de administratie binnen de Regio West en informeert de nieuwe Regio over de status bevoegdheden van de official. In het geval de official overkomt naar de Regio West zal de RZO bij de oude Regio de fungeerhistorie opvagen van de desbetreffende official.

Als de mutatie in Sportlink goed wordt uitgevoerd, blijven de historie en de actuele bevoegdheden van de official in Sportlink behouden. De RZO zal dit controleren.

Melding beeindigen officialschap

Een zwemofficial die besluit te gaan stoppen om te fungeren bij wedstrijden, wordt verzocht hiervan melding te doen bij de eigen vereniging en de Regio. Een official kan deze melding onder opgave van datum ingang doorgeven aan de secretaris via het centrale e-mail adres. Indien nodig of gewenst zal contact worden opgenomen met de official voor achtergrondinformatie over het stoppen en de eventuele afhandeling van nog resterende administratieve zaken.
voor het opstellen van de e-mail.

Verzoek tot inzage

Een official kan op verzoek inzage krijgen in de voor hem/haar geregistreerde gegevens. Een verzoek daartoe kan worden gericht aan de secretaris via het centrale e-mail adres.
voor het opstellen van de e-mail.https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=nl&mid=1fs2ij7y9-3x3nMPBQFyoslSsNSI