Juryopstelllingen

De Taakgroep Opstellingen van de RZO is verantwoordelijk voor het verzorgen van de juryopstelling voor alle Regiowedstrijden. De “kop” van de jury (1, 2, K en J) en eventueel te beoordelen officials en beoordelaars worden door de RZO samengesteld. De verenigingen zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van alle andere juryleden.

Na het vaststellen van de “kop” van de jury wordt deze aan de betreffende officials bevestigd en wordt deze ook gepubliceerd op de website van Regio West.

Aantal officials per vereniging
De verenigingen leveren voor de Regiowedstrijden het aantal officials volgens een vooraf samengesteld schema per wedstrijd. Het aantal te leveren officials is aangegeven op de webpagina's Jury Miniorenwedstrijden, Jury Niveauwedstrijd, Jury RegiocompetitieJury Kampioenschappen

De RZO maakt de juryopstelling op basis van de uitgenodigde en de aangemelde officials. Als meer officials beschikbaar zijn dan nodig worden sommige officials niet opgesteld waarbij eventuele aangegeven voorkeuren of een opgegeven volgorde in acht genomen worden. 

Aanmelden officials
De vereniging meldt het benodigde aantal officials (in genummerde volgorde) aan bij de RZO uiterlijk 10 dagen vóór de wedstrijd,..

Van alle aangemelde officials dienen de volgende gegevens te worden opgenomen:

Dhr. of Mw. + voorletters + naam-evt.2de naam + woonplaats + bevoegdheid + e-mail

Voor de aanmelding en het doorgeven van wijzigingen van officials gebruikt u voor alle wedstrijden het volgende e-mailadres:


Het onderwerp van de e-mail waarmee u de officials aanmeldt, dient als volgt te zijn opgebouwd:

jjjj-mm-dd=plaats wedstrijd - naam vereniging - naam wedstrijd – officials

voorbeeld:

2019-09-25=Den Haag - ZV De Badmuts - Regio West Niveauwedstrijd deel 1 - officials

Per mail kunnen meerdere officials worden aangemeld, maar voor iedere afzonderlijke wedstrijd (ook voor iedere sessie bij de regiokampioenschappen) dient een afzonderlijke mail met een ander onderwerp te worden verstuurd.

Het kan voorkomen dat een door de RZO uitgenodigde official toch niet beschikbaar is. Deze official meldt zich dan af bij de vereniging en de RZO via het bovenstaande e-mail adres. De vereniging van de desbetreffende official is verplicht om voor vervanging te zorgen. De vervangende official hoeft niet dezelfde bevoegdheid te hebben en mag ook van een andere vereniging zijn.

De RZO stuurt uiterlijk de dinsdag vóór de wedstrijd de juryopstelling naar de verenigingen en de ingedeelde officials. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de verenigingen om niet-opgestelde, maar wel aangemelde officials te informeren dat deze niet hoeven te fungeren. Ook zijn de verenigingen verantwoordelijk om ingedeelde officials op de hoogte te stellen van de juiste plaats en het aanvangstijdstip van de juryvergadering.