Sancties

Helaas gebeurt het regelmatig dat verenigingen te weinig of zelfs geen officials leveren, waardoor de jurybezetting in gevaar komt.

Daarom is de volgende maatregel vanaf heden van kracht:

Van verenigingen die bij herhaling in gebreke blijven met het leveren van voldoende officials, of zelfs helemaal geen officials leveren, worden alle zwemmers uit het programma gehaald.

Hierbij wordt in principe het volgende in acht genomen:

  • Bij de eerste keer dat de vereniging in gebreke is gebleven wordt een waarschuwingsmail gestuurd.
  • Afhankelijk van de historie van de betreffende vereniging t.a.v. het leveren van officials bij Regiowedstrijden, zal een laatste waarschuwing worden gegeven of zullen alle zwemmers van die vereniging  uit het programma worden gehaald.

De signalering wordt gedaan door de Regiowerkgroep Zwemofficials (RZO), het besluit voor toepassing van de sanctie wordt genomen door de Regio Wedstrijd Zwemcommissie (RWZC).
De juryopsteller van de RZO moet het voorval tijdig aan de RWZC melden, kort na sluitingstijd van de aanmeldingstermijn voor officials.

Hierbij wijzen wij er nogmaals op dat een vereniging vrij is om officials van andere verenigingen te benaderen als ze er zelf niet voldoende kunnen leveren. De RZO levert (op aanvraag) de namen en e-mailadressen van officials die in de omgeving wonen (op basis van postcode).