Officialopleidingen

Carrieregang KNZB

De KNZB heeft voor zwemofficials de carrièregang vastgesteld en in een publicatie op de KNZB website geplaatst. Voor de Regiowerkgroep Zwemofficals (RZO) is dit protocol richtinggevend voor alle officialopleidingen en -beoordelingen. In deze publicatie staat onder andere vermeld hoe vaak een official moet fungeren om zijn of haar bevoegdheid te behouden. Dit is verder uitgelegd op de pagina over Begeleiden en beoordelen

Applicatie-bijeenkomsten Scheidsrechters en Kamprechters
In 2022 zijn er weer applicatiebijeenkomsten voor scheidsrechters en kamprechters en zij die daarvoor in opleiding zijn. De data zijn:

14 september – Scheidsrechters – Dekker Zoetermeer (let op: dit is anders dan voorgaande jaren)
20 september – Kamprechters – Clubhuis MNC Dordrecht
28 september – Kamprechters – Dekker Zoetermeer
29 september – Kamprechters – De Thermen Alphen ad Rijn

De uitnodigingen worden binnenkort verstuurd

Planning
Binnen de regio worden jaarlijks diverse cursussen gegeven om zwemofficial te worden of om een aanvullende bevoegdheid te krijgen. De cursussen worden op deze site aangekondigd.

Vereisten: Van een official wordt verwacht dat hij of zij het Nederlands in voldoende mate beheerst om de cursusstof te kunnen lezen en begrijpen en diskwalificaties op een begrijpelijke wijze te noteren. Daarnaast is het van belang dat van een official ook gevraagd kan worden om te fungeren op wedstrijden waarop zijn/haar kind niet zwemt (uiteraard in overleg).

De K-cursus mag gevolgd worden voordat de J-cursus is gevolgd, maar de bevoegdheid verkrijgt men pas als ook de bevoegdheid J (jury) is verkregen.

De vereisten voor deelname staan in de carrieregang sept 2019 van de KNZB.

Sinds 1 September 2020 geldt dat iedereen die een KNZB-opleiding (trainer/coach/official) wil volgen, vóór aanvang over een VOG beschikt en deze in Sportlink geregistreerd dient te hebben. Uw vereniging kan dat (kosteloos) voor u aanvragen.

Deelname is vrijwillig en kosteloos, maar niet vrijblijvend: van een cursist wordt verwacht dat hij of zij op alle cursus avonden aanwezig is en daarnaast nog tijd besteed om zich het cursusmateriaal eigen te maken. Een tijdwaarnemer dient bij aanvang van de cursus over een goede stopwatch te beschikken. De kosten hiervan zijn ongeveer 25-30 Euro.

Cursusdetails

Cursussen: Onder Cursus details vind u de cursussen waarvoor ingeschreven kan worden.

Inschrijven: Voor direct inschrijven voor cursussen gaat u naar het Aanmeldingsformulier cursussen.

Vragen: Voor vragen m.b.t. cursussen klik

Schaduwklokken: Van iedere deelnemer aan de cursus tijdwaarnemer wordt verwacht dat eenmaal een wedstrijd als schaduwklokker is bijgewoond. Dat kan al na de eerste cursusavond, maar moet in ieder geval gedaan zijn voor het examen. Voor de registratie als schaduwklokker gebruikt de deelnemer het formulier schaduwklokken. De scheidsrechter ondertekent dit formulier en de deelnemer neemt het formulier mee naar het examen.