Officialopleidingen

Carrieregang KNZB

De KNZB heeft voor zwemofficials de carrieregang vastgesteld en in een publicatie op de KNZB website geplaatst. Voor de Regiowerkgroep Zwemofficals (RZO) is dit protocol richtinggevend voor alle officialopleidingen en -beoordelingen. In deze publicatie staat onder andere vermeld hoe vaak een official moet fungeren om zijn of haar bevoegdheid te behouden. Dit is verder uitgelegd op de pagina over Begeleiden en beoordelen

Applicatie-bijeenkomsten
De bijeenkomsten voor scheidsrechters en kamprechters 2019 vinden plaats op onderstaande data:

Scheidsrechters:
18 september 2019 –  Van der Valk Hotel te Nieuwerkerk aan den IJssel (een week later dan eerrder aangekondigd)

Kamprechters:
24 september 2019 –  Clubhuis MNC in Sportboulevard te Dordrecht (een week later dan eerder aangekondigd)
25 september 2019 – Sport, Party en Conferentiecentrum Dekker Zoetermeer, Scheglaan 12, 2718 KZ Zoetermeer (ongewijzigd)
5 oktober 2019 – Aquahome in Aquarijn te Alphen aan den Rijn (ongewijzigd)

Conform de Carrièregang voor Officials van de KNZB (2017) is deze bijeenkomst verplicht voor scheidsrechters (1) en kamprechters (K). Aanmelden kan via deze link

Planning
De tijdwaarnemers cursussen worden ieder jaar op meerdere plaatsen binnen de regio gegeven, een aantal in het najaar en een aantal in het voorjaar. De J, K en 2 trainingen worden ieder jaar gegeven en zijn altijd in het najaar. Per type training zal die slechts op één locatie binnen de regio gegeven worden, maar per jaar wordt de locatie gewisseld.

Vereisten: Van een official wordt verwacht dat hij of zij het Nederlands in voldoende mate beheerst om de cursusstof te kunnen lezen en begrijpen en disqualificaties op een begrijpelijke wijze te noteren. Daarnaast is het van belang dat van een official ook gevraagd kan worden om te fungeren op wedstrijden waarop zijn/haar kind niet zwemt (uiteraard in overleg).

De K-cursus mag gevolgd worden nadat de J-cursus is gevolgd, maar de aanstelling voor de K-bevoegdheid  zal pas geschieden nadat de kandidaat de bevoegdheid J heeft behaald.

De vereisten voor deelname staan in de carrieregang sept 2019 van de KNZB.

Vanwege de investering in tijd van de kandidaat en de docent, is het van belang om de ambitie te hebben om minimaal enige jaren te fungeren na het behalen van het examen. Hoewel 3 a 4 keer fungeren per jaar voldoende is om de official licentie te behouden, mag er van een official verwacht worden om vaker te fungeren en daartoe ook op voldoende wedstrijddagen (zaterdag en/of zondag) beschikbaar te zijn.

Deelname is vrijwillig en kosteloos, maar niet vrijblijvend: van een cursist wordt verwacht dat hij of zij op alle cursus avonden aanwezig is en daarnaast nog tijd besteed om zich het cursusmateriaal eigen te maken. Een tijdwaarnemer dient bij aanvang van de cursus over een goede stopwatch te beschikken. De kosten hiervan zijn ongeveer 25 Euro.

Klik hier onder op de link voor detail informatie over de cursussen: Cursus details

Inschrijving: Voor de inschrijving voor een cursus gebruikt u het aanmeldingsformulier cursussen.

Vragen: vragen over de opleidingen kunnen worden gestuurd aan het e-mailadres

Schaduwklokken: Van iedere deelnemer aan de cursus tijdwaarnemer wordt verwacht dat eenmaal een wedstrijd als schaduwklokker is bijgewoond. Dat kan al na de eerste cursusavond, maar moet in ieder geval gedaan zijn voor het examen. Voor de registratie als schaduwklokker gebruikt de deelnemer het formulier schaduwklokken. De scheidsrechter ondertekent dit formulier en de deelnemer neemt het formulier mee naar het examen.