Cursus details

Cursus Tijdwaarnemer, Jury en Starter

 

Momenteel zijn er nog geen cursussen Tijdwaarnemer, Jury en Starter gepland. Bij voldoende belangstelling worden deze georganiseerd. U kunt dat aangeven door u in te schrijven via het Aanmeldingsformulier cursussen.

Cursus Kamprechter

 

In mei start de official cursus kamprechter.
Tijdens deze cursus zal onder andere worden ingegaan op de volgorde van aankomst van de zwemmers,  het uitvoeren van de slagen, diskwalificaties en het zijn van plaatsvervangend scheidsrechter.

De cursusdagen:
Cursusdagen  Maandag 9, 16, 23 en 30 mei en het examen is op maandag 13 juni.
Locatie:   Sportcentrum Papendrecht
Aanvangstijd:       19.30 uur
Cursusduur:    2 à 2,5 uur per dagdeel
Maximaal 1 dagdeel mag worden gemist. 

Na afloop van de cursus en na het behalen van het examen krijgt de kandidaat de bevoegdheid aK.
Bij een negatief resultaat is een herexamen mogelijk.

Cursus
• Om tot de cursus te worden toegelaten dient men tenminste 8 wedstrijden na aanstelling in de bevoegdheid 3 te hebben gefungeerd.
• Voordat de bevoegdheid wordt toegekend, moet de kandidaat de bevoegdheid J hebben behaald. (Hierover zullen aparte afspraken gemaakt worden met de kandidaten zonder de bevoegdheid J)
• Voor of gedurende de cursus moet de cursist tenminste 1 keer als kamprechter hebben gefungeerd.

Vaardigheden en gedragskenmerken:
• Stressbestendig.
• Aanpassingsvermogen.
• Incasseringsvermogen
• Snelheid in handelen tijdens het fungeren.
• Enige mate van leiding kunnen geven.
• Besluitvaardig.
• Mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig.
• Initiatiefrijk.
• Kunnen samenwerken.

Nadere informatie over het behalen van deze bevoegdheid ontvangt de kandidaat nadat hij door de officialcoördinator is ingeschreven.

Inschrijven:
Het maximaal aantal deelnemers is 10. De official coördinator van de vereniging kan de kandidaat inschrijven via een mail aan .
Vermelding van voornaam, achternaam en KNZB-id is voldoende. (NAW gegevens en dergelijke zijn al bekend bij de regio).  De inschrijving stopt een week voor aanvang van de cursus of wanneer het geplande aantal cursisten is bereikt.