Cursus details

In het seizoen 2022-2023 zullen in week 40 weer cursussen starten. Bij voldoende belangstelling worden deze cursussen georganiseerd. Gestreefd wordt naar minimaal 8 deelnemers. De official coördinator van de vereniging kan de kandidaat voor de cursus tijdwaarnemer (TW4) en jurysecretaris (J) inschrijven via deze site via het Aanmeldingsformulier cursussen.
Voor meer informatie kan een mail worden gezonden aan .

U kunt ook zelf belangstelling tonen voor andere cursussen door u in te schrijven via een email aan als u al official bent in onze regio. Vermeld hierin uw NAW gegevens en uw huidige official bevoegdheid. Zo niet? Dan moet dit via het Aanmeldingsformulier cursussen. Vergeet niet om uw vereniging hiervan op de hoogte te stellen.

Sinds 1 September 2020 geldt dat iedereen die een KNZB-opleiding (trainer/coach/official) wil volgen, vóór aanvang over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) beschikt en deze in Sportlink geregistreerd dient te hebben. Uw vereniging kan deze verklaring (kosteloos) voor u aanvragen.

Cursus Tijdwaarnemer (TW)

In week 39 van 2022 starten verdeeld over de regio vier cursussen official tijdwaarnemer (TW4). Tijdens de Corona maatregelen is gebruik gemaakt van digitale opleidingen. Vooralsnog zullen we terug gaan naar het opleiden op locatie. Tijdens deze cursus zal onder andere worden ingegaan op de reglementen die van toepassing zijn bij het wedstrijdzwemmen. Vooral de reglementen over de zwemslagen worden uitgediept.  Maximaal 1 avond mag worden gemist.
De inschrijving stopt een week voor aanvang van de cursus of wanneer het geplande aantal cursisten is bereikt.

Nadere informatie is te vinden in de Carrièregang op de site van de KNZB.

Cursus Zoetermeer:

Locatie : Clubhuis WVZ, Prismalaan 24, Zoetermeer
Cursusdata : Maandag 26 september 2022 en 3, 10 en 17 oktober 2022
Tijd : 19.30 - 22:00
Cursusleider : Marjon Dijkman

Examen :  Het mondeling examen van 20 minuten per persoon zal plaatsvinden op zaterdag 22 oktober 2022 tussen 09:00 en 12:00 in zwembad het Hofbad, Ypenburgse Boslaan 30, 2496 ZA Den Haag.

Cursus Leiden:

Locatie : De Waterkeet, Paramaribostraat 66 a, Leiden (naast zwembad De Zijl)
Cursusdata: Woensdag 28 september 2022 en 5, 12, 19 oktober 2022
Tijd : 19.30 - 22:00
Cursusleider : Robert van Vuuren

Examen :  Het mondeling examen van 20 minuten per persoon zal plaatsvinden op zaterdag 22 oktober 2022 tussen 09:00 en 12:00 in zwembad het Hofbad, Ypenburgse Boslaan 30, 2496 ZA Den Haag.

Cursus Dordrecht: VOL!. Hiervoor kan niet meer worden ingeschreven

Locatie : Clubhuis MNC, Zwembad Sportboulevard, Dordrecht
Cursusdata : Donderdag 29 september 2022 en 6, 13 en 20 oktober 2022
Tijd : 19.30 - 22:00
Cursusleider : Nico van Maanen

Examen :  Het mondeling examen van 20 minuten per persoon zal plaatsvinden op donderdag 3 november 2022 tussen 19:00 en 22:00 uur in Clubhuis MNC,  Optisport Sportboulevard Dordrecht.

Cursus Gorinchem:

Locatie : Clubhuis PCG, Bataafsekade 10, Gorinchem
Cursusdata : Donderdag 29 september 2022 en 6, 13 en 20 oktober 2022
Tijd: 19.30 - 22:00
Cursusleider : Ronald van Gelder

Examen :  Het mondeling examen van 20 minuten per persoon zal plaatsvinden op donderdag 3 november 2022 tussen 19:00 en 22:00 uur in clubhuis MNC Optisport Sportboulevard Dordrecht.

Kandidaten die zich al eerder dit jaar hebben ingeschreven voor de TW cursus ontvangen binnenkort een mail met de voorlopige indeling op een cursuslocatie.

Cursus Kamprechter (K)

In het najaar 2022 start een official cursus kamprechter. Aangezien begin 2022 de cursus in Papendracht plaatsvond is dan het noorden van de regio aan de beurt. Nadere gegevens hierover volgen.

Tijdens deze cursus zal onder andere worden ingegaan op de volgorde van aankomst van de zwemmers, het uitvoeren van de slagen, diskwalificaties en het zijn van plaatsvervangend scheidsrechter.

Cursusdagen   : Vier avonden eind 2022
Locatie : Wordt nog bekend gemaakt
Aanvangstijd : Wordt nog bekend gemaakt
Cursusduur : 2,5 uur per avond
Maximaal 1 dagdeel mag worden gemist.

Om tot de cursus te worden toegelaten dient men tenminste 8 wedstrijden na aanstelling in de bevoegdheid 3 te hebben gefungeerd.

Nadere informatie is te vinden in de Carrièregang op de site van de KNZB.

Vermelding van voornaam, achternaam en KNZB-id. is voldoende. (NAW gegevens en dergelijke zijn al bekend bij de regio).  De inschrijving stopt een week voor aanvang van de cursus of wanneer het geplande aantal cursisten is bereikt.

Cursus Jurysecretaris (J)

In het najaar 2022 start een official cursus jurysecretaris. Aangezien in 2020 de cursus in Vlaardingen plaatsvond is nu het noorden van de regio aan de beurt. Nadere gegevens hierover volgen. Bij voldoende belangstelling zal een tweede locatie tot de mogelijkheden behoren.

Tijdens deze cursus zal onder andere worden ingegaan op de reglementen die van toepassing zijn bij het wedstrijdzwemmen. Vooral de reglementen over de zwemslagen worden uitgediept.

Cursusdagen: Drie avonden
Locatie:Wordt nog bekend gemaakt
Aanvangstijd : Wordt nog bekend gemaakt
Cursusduur : 2,5 uur per avond
Examen :  Geen examen, maar praktijkbeoordeling na meerdere begeleidingen

Nadere informatie is te vinden in de Carrièregang op de site van de KNZB.

De inschrijving stopt een week voor aanvang van de cursus of wanneer het geplande aantal cursisten is bereikt.

Cusus Starter (St)

Een cursus starter zal worden gegeven indien dit volgens het officialbestand noodzakelijk is. Op dit moment zijn binnen de regio voldoende starters beschikbaar. Om de bevoegdheid 2 te behouden dient men tenminste 4 keer per jaar als official te fungeren, waarvan tenminste 2 keer in de functie starter.