Beoordelingen

Algemeen

Voor de bevoegdheid 4 moet de official eenmaal met voldoende beoordeeld worden binnen 1 jaar na het examen (de official moet in dat jaar drie maal gefungeerd hebben).

Voor de bevoegdheid 3  moet de official eenmaal met voldoende beoordeeld worden binnen 2 jaar na het examen (de official moet in die twee jaar zes maal gefungeerd hebben). Het is een vrije keus van een official om in aanmerking te komen voor deze bevoegdheid.
 
Voor de bevoegdheid 2 moet de official eenmaal met voldoende beoordeeld worden na twee keer fungeren.

Voor de bevoegdheid J moet de official eenmaal met voldoende beoordeeld worden na twee keer fungeren.

Voor de bevoegdheid K zijn er twee beoordelingen nodig na twee keer fungeren.
De bevoegdheid K wordt uitsluitend toegekend als de official in het bezit is van de bevoegdheid J.

Beoordelaars

De Regio beschikt voor alle bevoegdheden over gekwalificeerde beoordelaars uit haar eigen bestand aan zwemofficials. In overleg met een beoordelaar wordt door de RZO aan hem/haar een wedstrijd en beoordelingskandidaten toegewezen. De gemaakte keuzes worden opgenomen in de juryopstelling voor de desbetreffende wedstrijd.

De beoordelingsformulieren kunnen hieronder worden opgehaald. Deze formulieren kunnen ook gebruikt worden voor begeleiding van officials.

Ingevulde en ondertekende beoordelingsformulieren graag inscannen (een foto maken met een smartphone mag ook) en via  () inzenden.

Formulieren

Begeleidingsformulier 2 oktober 2017

Begeleidingsformulier K oktober 2017

Beoordelingsformulier 2 oktober 2017

Beoordelingsformulier 3 oktober 2017

Beoordelingsformulier 4 oktober 2017

Beoordelingsformulier J oktober 2017

Beoordelingsformulier K 1e beoordeling oktober 2017

Beoordelingsformulier K 2e beoordeling oktober 2017

Begeleidingsformulier J - 2017